Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Total Larenjektomili Hastalarda Radyoterapi Sonrası Uygulanan Kemoterapi Protokollerinin Surye Etkisi
 

Total Larenjektomili Hastalarda Radyoterapi Sonrası Uygulanan Kemoterapi Protokollerinin Surye Etkisi

Altuğ T., Papila İ., Çanakçıoğlu S., Çamur Ö.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde 1986-1990 yılları arasında larenx epidermoid nedeniyle opere edilen ancak daha sonra nüks veya metastaz gelişen ve tedavi için onkoloji polikliniğine gönderilen 19 hastaya iki grup kemoterapötik ajan uygulandı. Yapılan çalışma sonucunda Cisplatin’siz tedavi protokolunun kullanıldığı hastalarda survi 3.5 ay olarak tespit edildi. Böylece cisplatin ilavesiyle kemoterapinin daha etkili olduğu ortaya çıktı.

Effect of Chemotherapy to the Outcome of Laryngectomized Patients Treated with Postoperative Radiotherapy

Altuğ T., Papila İ., Çanakçıoğlu S., Çamur Ö.

In Cerrahpaşa Medial Faculty ENT Clinics during the period between 1986-1990; 19 patients operated because of larynx epidermoid canser and later repeated on methastased and transferred to oncology clinic for medical treatment has divided in two groups to be applied chemotherapic agents. At the end of the study in the patients who were applied treatment protocol including Cisplatin has survived 3.5 months. In this way it was understood that chemotheraphy becomes more effective by the contributin of Cisplatin.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(2)/114-116

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale