Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Total Laringofaringoösofajektomiyi Takiben Gastric Pull-Up Tekniği ile Rekonstruksiyon
 

Total Laringofaringoösofajektomiyi Takiben Gastric Pull-Up Tekniği ile Rekonstruksiyon

Saydam L., Alagöz H., Özlüoğlu L., Berberoğlu U.

Total laringofaringoösofajektomiyi takiben Gastric Pull-up rekonstruksiyon tekniği ileri evre laringofarinks ve servikal ösofagus tümörlerinde en güvenilir ve efektif teknik olarak değerlendirilmektedir. Bu yöntemle alimanter traktusun devamlılığı tek ameliyat ve tek anastomozla sağlanmakta; cerrahi morbidite ve mortalitede diğer tekniklere nazaran daha düşük olmaktadır. Bu makalede cerrahi teknik anlatılmış ve Gastrıc Pull-up yaptığımız bir vakamız takdim edilmiştir.

Gastrıc Pull-Up Reconstruction Followıng Total Laryngopharyngoesophagectomy

Saydam L., Alagöz H., Özlüoğlu L., Berberoğlu U.

Total laryngopharyngoesophagectomy is the preferred surgical procedure for advanced hypopharyngeal and cervical esophageal cancers. Gastric Pull-up is the most reliable and safe method for reconstruction of alimentary tractus. In this article, we present the surgical technique and also a case report.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(2)/117-119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale