Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Tonsil Lojunda Pleomorfik Adenoma Olgusu
 

Tonsil Lojunda Pleomorfik Adenoma Olgusu

Şahin S., Akay M., Şapçı T., Mıdık G.U.

Pleomorfik adenomlar tükrük bezlerinin selim tümörleridir. Çoğunlukla büyük tükrük bezlerini tutarlar (% 92.5). Ender olarak oral kavitedeki minör tükrük bezlerinde de görülürler (% 6.5). Oral kavitede genellikle yumuşak ve sert damakta, tek taraflı bulunurlar. Olgumuz yalnız tonsil lojunda oturmuş bir mikst tümördür. Yazımızda, adenomaların tonsil lojunda da yerleşebileceğini ve transoral eksizyonla komplikasyonsuz çıkarılabileceğini vurguladık.

A Case of Pleomorfic Adenoma in Tonsillary Region

Şahin S., Akay M., Şapçı T., Mıdık G.U.

Pleomorphic adenomas are benign tumours of salivary glands. They mostly attack larger salivary glands (92.4 %). Rerely they can be seen in minor salivary glands of oral cavity (6.5 %). In oral cavity they are found in ipsilateral hard and sonf palate. Our case is a recurrent tumour localised in tonsillary loge. In our article we emphasized the likelihood of adenoma localisation in tonsillary region and stressed that they can be exised transorally withthout complication.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(2)/120-122

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale