Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Adenotonsillektomide Yeni Bir Hemostatik Ajan: Bizmut Subgallat
 

Adenotonsillektomide Yeni Bir Hemostatik Ajan: Bizmut Subgallat

Saydam L., Özlüoğlu L., Akyol M.

Adenotonsillektomi Otolarengeloji kliniklerinde en sık yapılan ameliyattır. Ameliyat esnasında ve ameliyattan sonraki dönemde kanama çok ciddi ve nadiren fatal seyreden bir komplikasyondur. Kanamayı kontrol etmekte kullanılan klasik yöntemler etkinlik ve kolaylık yönünden birbirinden üstün değildir. Bu çalışmada, bir Hageman Faktör Aktivatörü olan bizmut Subgallat (BSG) 46 Adenotonsillektomi ameliyatında kullanılmış ve diğer klasik yöntemlerin kulanıldığı 39 olguluk kontrol grubu ile sonuçlar karşılıştırılmıştır. Her ne kadar etkinlik ve ameliyat süresi üzerinde bir fark görülmemekle birlikte, bu ajanın kullanım kolaylığı, ucuzluğu ve diğer yöntemlerdeki potansiyel riskleri taşımaması nedeni ile hemostatik bir ajan olarak kullanımını önermekteyiz.

A New Hemostatic Agent in Adenotonsillectomy: Bismuth Subgallate

Saydam L., Özlüoğlu L., Akyol M.

Adenotonsillectomy is the most frequent operation performed in Otolaryngology clinics. Bleeding, as a complication in and after the operation of adenotonsillectomy is serious and rarely fatal. Several conventional methods are being used in controlling hemorrhage. Hitherto, no technique is superior the other in aspects of simplicity, success and effectiveness. In this report, cotrol of beeding using Bismuth Subgallate (BSG), a Hageman Gactor Activator, in the operation of 46 patients has been compared with 39 randomized operations of 46 patients has been compared with 39 randomized operations in which the other coventional methods had been used. No difference in the effectiveness and the duration of operation has been noted in two groups. We recommend this agent because of simplicity, cheapness, and the lack of potential rists of other methods

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(2)/123-125

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale