Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Septum Deviasyonlu Hastalarda Postoperatif Uygulanan Bilateral Anterior Burun Tamponunun Kan Gazlarına etkisi
 

Septum Deviasyonlu Hastalarda Postoperatif Uygulanan Bilateral Anterior Burun Tamponunun Kan Gazlarına etkisi

Yöndemli F., Kadakal R., Ünlü H.

Septum nazi deviasyonu dolayısıyla SMR ve septoplasti yapılan 30 vakaya bilateral anterior burun tamponu uygulanmıştır. Taamkpon burunda iken ve çıkarıldıktan 24 saat sonra arteryel kan alınardak pO2 ve pCO2 değerleri tayin edilmiştir. Sonuçların istetistik analizine göre pO2 deki değişim anlamsız (p>0.05), pCO2 değerindeki değişim ise anlamlı (p<0.05) bulunmuştur.

The Effects of Postoperative Billateral Anterior Nasal Packing on Blood Gases

Yöndemli F., Kadakal R., Ünlü H.

Billateral anterior nasal package was applied to 30 patients whom SMR and septoplasty applied bevause of septal deviation. Arterial blood samples were obtained before and 24 hours following the removal of pavking and pO2 and pCO2 values were detemined. According to statiscal analyses of results, the chenges on pO2 were not significant (p>0,05) though changes on pCO2 were significant (p< 0.05)

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/132-134

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale