Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Boyunda Kitle Oluşturan Lezyonlar
 

Boyunda Kitle Oluşturan Lezyonlar

Erpek G., Üstün H.

Boyunda kitle oluşturan lezyonlar, konjenital, inflamatuar ve neoplastik olarak üç ana gruba ayrılır. 1970-1990 yılları arasında başvuran 300 olgu retrospektif olarak inceledi. % 30.1'inin konjenital, % 36.6'sının inflamatuar ve % 33.3'ünün neoplastik karakterde olduğu saptandı. Sonuçlar literatür eşliğinde tartışıldı.

Neck Masses

Erpek G., Üstün H.

The lesions which produce mass in neck diide into three groups as congenital, inflamatory and neoplastic. 300 cases admitted in 1970-1990 period which were studied retrospectively. 30.1% of the cases were congenital, 36.6 % were inflamatory and 33.3 % were neoplastic. The results were discussed under the light of recent literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/135-136

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale