Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Rize Sağırlar Okulunda Okuyan 116 Çocuğun İncelenmesi
 

Rize Sağırlar Okulunda Okuyan 116 Çocuğun İncelenmesi

Candan S., Ökten A., Mocan H., Gedik Y., Telatar M.

Bu çalışmada Rize Sağırlar Okulu öğrencisi 116 çocuk incelendi. Çocukların 78 (% 67.3)'i herediter diğerleri nonherediter sağırlık olarak değerlendirildiler. Akraba evliliği oranı % 46.6 bulundu. Çocukların % 25.9'unda guatr saptandı. T3, T4,TSH değerleri ise normaldi. Çocukların % 5.2'sinde hipertansiyon, % 13.8'inde üriner sistem enfeksiyonu saptandı.

Evaluation of 116 Pupils of The Rize School for the Deaf

Candan S., Ökten A., Mocan H., Gedik Y., Telatar M.

In this study clinical and laboratory findings of 116 students attending to the deaf-mute school in Rize were presented. Of these children 78 were diagnosed as hearaditary deaafness (67.3) and others were nonhrereditary. Ototsomal recesive inheritance were found in 50 % of hereditary deaf children.The consanguinity marriage was 46.6 % in this special group. On physical examination goiter was found in 5.9 % of children but none of the these chidren had abnormal serum T3,T4, TSH levels. High blood pressure was recorded in 5.2 %. Urinary tract infection was diagnosed microbiologically in 13.8 % of all children.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/137-139

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale