Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Tonsillektomi ve Serum IgA Sekretuar IgA Arasındaki İlişkiler
 

Tonsillektomi ve Serum IgA Sekretuar IgA Arasındaki İlişkiler

Gürsan Ö., Bülbül T.

Kronik tonsillit tanısı konularak kliniğimizde tonsillektomi ameliyatı uygulanan 50 vakanın ameliyat öncesi ve kontrola gelen 32 vakanın ameliyat sonrası serum ve sekretuar IgA değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, tonsillerin fokal enfeksiyon odağı olmasıyla ilişkili laboratuar analizleri yapılmış ve ameliyatla çıkartılan tonsiller üzerinde histopatolojik ve immunohistokimyasal incelemelerde bulunulmuştur. Bu tetkikler ile, tonsillektomi ile serum ve sekretuar 1 gA araındaki ilişkiler incelenmiştir.

Blood and Secretory IgA Levels as Affected by Tonsillectomy

Gürsan Ö., Bülbül T.

50 cases with chronic tonsillit who operated tonsillektomy were compared serum and secretuar 1 gA levels. Tonsiller materials which taken during operation were studied immunopahthologial and immunohistochemical. The relationship with tonsilektomy and serum and secretuar 1 gA was investigated.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/140-141

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale