Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Konjenital Dış Kulak Yolu Atrezileri
 

Konjenital Dış Kulak Yolu Atrezileri

Tekalan Ş.A., Erdem M., Ünlü Y., Külahlı İ.

Konjenital dış kulak yolu atrezileri birinci brankiyal yarığın gelişme bozukluğu sonucu meydana gelir. Cerrahinin amacı yeterli işitmeyi sağlamaktır. Bu makalede son 5 yıllık süre içinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görülen dış kulak yolu atrezili 11 hasta incelendi. İki vaka çift taraflıydı ve bir kulakta total işitme kaybı vardı. Tek taraflı atrezisi olan 5 hastaya cerrahi müdahale yapıldı. İnkus ve maleusda kaynama sıktı. Bir hastaya stenoz nedeni ile revizyon yapıldı. Cerrahiden sonra 2 hastada işitme sonuçları başarılıydı. Endikasyon, hasta seçimi ve cerrahi teknik ile ilgili farklı görüşler tartışıldı.

Congenital Atresia of the External Auditory Canal

Tekalan Ş.A., Erdem M., Ünlü Y., Külahlı İ.

Congenital atresia of the external auditory canal failure of the first branchial groove development is responsible for congenital external ear atresia seen at the Erciyes University Medical Faculty over a recent 5 year period were reviewed. There were bilateral case and one dead ear. Five patients with unilateral external ear atresia underwent surgery. Fusion of the incus and malleus was common. One patient underwent revision surgery for stenosis. Hearing results after surgery were succesfull in two patients. Conflincting opinios about the indications, patient selection, timing and technique of surgery were discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/151-153

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale