Servikal Kordoma

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Altuğ T., Papila İ.

İlkel notokord artıklarını içeren iskelet sisteminden çıkan servikal kordoma; burun tıkanıklığı, yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu, horlama ve sağ kulakta çınlama şikayetleri ile başvuran bir erkek hastanın tetkiki sonucunda teşhis edilmiştir. Nazofarenksi tutmuş olan tümörün tedavisinde; önce cerrahi yolla tümör çıkartıldı, daha sonra 300 rad radyoterapi uygulandı. Halen kontrol altında olan hastada rekürrens saptanmamıştır. Yazımızda vaka takdiminin yanı sıra tümörün özellikleri ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Cervical Chordoma

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Altuğ T., Papila İ.

Cervical chordoma arieses from skeletal system which inculding primitive notokord remnanst. Cervical chordoma was diagnosed in the partient which has hoarseness, dysphagia, obstructed breathing and tinnitus. Treatment of this tumour which involved nasopharyngeal area consists of surgical excision and radiotherapy (3000 rad). The patient is still under control and no recurrence is observed till now. In this paper the paper the case has been reported and the literature about the nature and characteristics of the tumour has been reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/158-160

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale