Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Elektronistagmografide Çelişkiler
 

Elektronistagmografide Çelişkiler

Akyıldız N., Göksu N., Özgirgin N., Kemaloğlu Y.

Vertigo semptomunun araştırılmasına ENG değerli bir elektronörofizyolojik yöntemdir. Kalorik stimulusların oluşturduğu korneoretinal potansiyellerin elektronistagmografi ile değerlendirilmesi araştırma sonucunun güvenilirliğini arttırmaktadır. Bu değerlendirme sonunda elde edilen süre, yavaş faz hızı, amplitüd ve frekans parametreleri kullanılarak çeşitli araştırmacıların uyguladıkları yorumlar paralelinde sonuca ulaşılmaktadır. Farklı nedenlere bağlı vertigo yakınması olan 40 hastaya kalorik stimulasyonla elektronistagmografik inceleme yapılmış, elde edilen parametreler özellikle süre ve yavaş faz hızı açısından yorumlanmıştır. Sonuçlar kendi aralarında ve klinik tanı ile kıyaslanmış ve uygulamada güvenilirlik ve pratiklik açısından Jongkees'in yavaş faz hızını kulandığı yorum en anlamlısı olarak gözlenmiştir.

Controversies in Electronystagmography

Akyıldız N., Göksu N., Özgirgin N., Kemaloğlu Y.

Electronystagmograpy is a valuable diagnositic tool in vertigo. Electronystagmographical evaluation of the corneo retinal potentials induced with the caloric stimulation increases the reliability of the vestibular test. Parameters as nystagmus duration, mean values of maximol slow phose velocities, amplitude and frequency are used by several investigators to reach the diagnosis. 40 patients having vertigo complaints with different etiologies were examined with electronystagmography and the parameters obtained, were evaluated especially in respect to nystagmus duration and slow phase velocities. The results were compared among each other and the clinical diagnosis. Slow phase velocities, amplitude and values were correlated with each other in contrast to duration. The approach of ongkees by using the sloq phase elocities has been found to be the most valuable method as being reliable and practical.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/161-168

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale