Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Baş-Boyun Tümörlerinin Histopatolojik Tanısında Immunhistokimyanın Yeri
 

Baş-Boyun Tümörlerinin Histopatolojik Tanısında Immunhistokimyanın Yeri

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Karatay C., Topuz B., Tüzüner N.

Baş boyun bölgesinde rastladığımız tanısı zor ve tartışmalı 7 vakayı immunohistokimyasal olarak inceledik. Bunlardan beşi lenfoma, biri rabdomiyosarkom, biri karsinom'du. Bu vakaların tamamında basit lab. tetkikleriyle yanlış ya da yetersiz teşhis konulmuştur. Postop dönemde hastayı ileri tedavi için yönlendirme bakımından kati histopatolojik teşhisin önemi açıktır. 2 yıllık süre içinde rastladığımız 6 vaka konunun önemini ortaya koymaktadır. Bildirimizde 6 olguyu literatür bilgilerini de tarayarak sunduk.

The Importance of Immunohistochemical Technics in Diagnosis of the Head and Neck Malignancies

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Karatay C., Topuz B., Tüzüner N.

Seven cases head and neck malignant neoplasms were analyzed immunohistochemically and classified into 5 lymphomas. 1 carcinomas and 1 rhabdomyesarcomas. The diagnosis made by using simple laboratory technics were either wrong or insufficient. In plannning proper treatment, the histopathologic diagnosis is very important. Seven cases, that we have seen in two years, tell us the importance of the task. We have given some literature knowledge about this still developing technique.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/169-172

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale