Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Baş ve Boyun Kitlelerinin Aspirasyon Sitolojisi
 

Baş ve Boyun Kitlelerinin Aspirasyon Sitolojisi

Özgün T., Ünal N., Gürkan Y., İnce Ü.

Klinikte, kolaylıkla kitlesi palpe edilebilen bir hasta görüldüğünde, genellikle ince iğne aspirasyon sitolojisiyle yeterli materyal elde etmede bir sorun yoktur. Fakat işlerin bu kadar basit olmayabileceği durumlar vardır. Bu sorunu çözmek için Ellis A. Ingram (1988) alışılan 22 numara uçlu iğne yerine 23 ya da 25 numara kelebek iğne kullanan bir ince iğne aspirasyon tekniği modifikasyonu geliştirdi. 31 hastada bu tekniği uyguladık. 31 aspirasyonun 7'si tükrük bezi, 20'si lenf düğümü ve 4'ü çeşitli yerlerdendi. Sitolojik tanıların doğruluğu histolojik inceleme ve klinik takiple verifiye edildi. 4 yanlış negatif ve 4 yanlış pozitif aspirasyon vardı. İşlemin hiçbir komplikasyonu görülmedi ve hasta rahatsızlığı minimal ve geçiciydi.

Aspiration Cytology of Head and Neck Masses

Özgün T., Ünal N., Gürkan Y., İnce Ü.

What a patient is seen in the clinic with an easily papable mass, there is generally no problem obtaining an adequate sample by fine needle aspiration cytology. There are, however, instances in which things may not be so simple. To solve this problem, Ellis A. Ingrom (1988)developed a modification of the fine needle aspiration technique which used a butterfly needle (23 or 25 gauge) instead of the usual 22 gauge needle. We performed this tencnique on thirty one patients. Of 31 aspirates, 7 were of salivary glands and 20 were of lymph nodes and 4 were of various sites. The accuracy of cytological diagnoses verified by histological examination and clinical follow up. There were four false negative aspirates and four false positive aspirates. No complications of the procedure were noted and patient discomford was minimal and transient.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/176-178

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale