Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Baş Boyun Kanserlerinde Histopatolojik Prognostik Faktörler
 

Baş Boyun Kanserlerinde Histopatolojik Prognostik Faktörler

Cevanşir B., Yazıcıoğlu E., Tınaz M., Kıyak E., Güldiken Y., Oğuz A., Mirata D., Başerer N.

Baş-boyun kanserlerinde prognostik açıdan histopatolojik faktörler, klinik faktörler kadar önem taşımaktadır. Histopatolojik faktörleri değerlendirmek amacı ile İ.Ü. Tıp Fakültesi KBB-A servisinde 01.01.89 ile 30.6.89 tarihleri arasında opere edilen 78 baş-boyun kanserli hastanın primer tümör ve boyun piyesleri seri kesitler halinde incelenerek yumuşak doku infiltrasyonu ve perivasküler, perinöronal invazyonlar araştırıldı. Tümörlerin diferansiasyonu saptandı. Çalışma esnasında 29 vaka histopatolojik açıdan riskli bulundu. Bu 29 vakanın 11 ila 17 aylık izlenmesi esnasında yüksek oranda nüks (% 82) ve uzak metastaz (% 18) saptandı. Histopatolojik prognostik kriterlerin gerek tedavi modelitesinin saptanmasında gerekse sürvi açıdan belirleyici olarak baş boyun cerrahına yol gösterdiği sonucuna varıldı.

Histopathological Factors in Head and Carcinoma Relating to Prognosis

Cevanşir B., Yazıcıoğlu E., Tınaz M., Kıyak E., Güldiken Y., Oğuz A., Mirata D., Başerer N.

Histopathological prognostic features play an important role in the curation of the head and neck cancers. 29 of 28 patients with had and neck cancer with were operated in our clinic between 01.01.89 and 30.06.89 were found to have the histopathological risk. These cases were followed for 11 to 17 months and seen that they had a markedly high residive rates (% 85). We also reviewed the literature about the similar studies.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/179-180

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale