Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Total Larenjektomililerde Tuba Eustachi ve Orta Kulak Fonksiyonlarının ........
 

Total Larenjektomililerde Tuba Eustachi ve Orta Kulak Fonksiyonlarının ........

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Papila İ., Erişir F., Cansız H., Altuğ T.

Total larenjektomiden sonra burun solunum fonksiyonunu ortadan kalkması ile tuba eustachinin disfonksiyone olup olmayacağı ve orta kulak fonksiyonlarındaki değişim odyometrik ve elektroakustik impedansimetrik tetkiklerle; bir yıldan eski 34 vakada, bir yıldan yeni 22 vakada ve kontrol grubu olarak 27 vakada incelenmiş, sonuçta total larenjektomililerde yutkunma sırasında m.tensor veli palatininin kasılmasının tuba eustachininin açılması için yeterli olduğu ve tuba eustachi fonksiyonunda kesin bir değişiklik görülmediği kanısına varılmıştır.

Evaluation of Tubotympanic Function in the Laryngectomee Using Audiometer and Electroacoustic Impedancemeter

Sözen N., Sunar O., Devranoğlu İ., Papila İ., Erişir F., Cansız H., Altuğ T.

22 recent laryngectomees (less than 1 year post-op) and 34 patients whose post-op period was over 1year and 27 normal controls were included in a study to assess the tubotympanic function following total laryngectomy and by-passing of the nasopharynx in breathing. Audiometry and electroacoustic tympanometry were the tools. It was found that m. Tensor Veli Palatini contractions during swallowing were adequate and there was no significant change in the tubal function.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(3-4)/181-183

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale