Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Menenjit Geçiren Çocuklarda İşitme Kaybının Araştırılması
 

Menenjit Geçiren Çocuklarda İşitme Kaybının Araştırılması

Yöndemli F., Özel A., Yavuz H., Koç. H., Erkul İ.

Bakteriyel menenjitlerin başlıca komplikasyonu sensorinöral tipte işitme kaybıdır. Yapılan bu araştırmada menenjit geçiren 32 vakanın işitme odyometrik olarak gözden geçirilmiştir. Vakaların 4 (% 75)’ünde işitme normal sınırlarda bulunmuş, 4 (% 12.5) vakada sensorinöral, 2 (% 6.2) vakada iletim tipi, 2 (6.2) vakada ise mikst tip işitme kaybı tespit edilmiştir. Menenjit geçiren çocukların eğitim ve gelişmeleri açısından erken devrede teşhis ve tedavinin önemi vurgulanmıştır.

Investigation of Hearing Loss in Childhood Bacterial Meningitis

Yöndemli F., Özel A., Yavuz H., Koç. H., Erkul İ.

The primary complication of bacterial menengitis is sensorineural type hearing loss. This study was carried out in Selçuk Universitiy, Faculty of Medicine. Odiometric investigation was performed on 32 meningitis suffering cases. It was determined that 24 of the cases (75 %) hearing was in normal limits. Four of the cases (12.5 %) were sensorineural hearing loss, 2 (6.2 %) of the cases were corductive hiaring loss, and 2 (6.2%) were mixt type hearing loss. The importance of early diagnosis and management of the hearing loss due to meningitis was discussed in order to provide sufficient education and development.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/5-9

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale