Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Tüberküloz Otitis Media
 

Tüberküloz Otitis Media

Akan D., Erişir F.

Tüberküloz otitis media yeterli diagnostik çalışmalar yapılmadığı zaman diğer akut ve kronik orta kulak durumları ile karıştırılan ve teşhis edilmeden kalabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Sık görülen klinik belirtiler ağrısız kulak akıntısı, ciddi işitme kaybı, kulak zarında birden fazla perforasyonlar ve bol miktarda granülasyon dokusu görülmesidir. Bir olgu nedeni ile hastalığın etiopatogenezi klinik seyri ve tedavisi incelenmiş ve tartışılmıştır.

Tuberculous Otitis Media

Akan D., Erişir F.

Tuberculous otitis media is a puzzling infectious disease which may remain undiagnosed confused with other acute or chronic middle ear conditions if apropriate diagnostic studies are not performed. Thpe common clinical course and treatment of the disease is reviewed with reference to a patient recently seen and treated.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/10-12

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale