Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Fasial Dipleji (Bilateral Fasial Paralizi)
 

Fasial Dipleji (Bilateral Fasial Paralizi)

Şenvar A., Çınar U., Vural Ç.

Fasial diplejili hastada olabilecek tüm klinik patolojiler göz önünde bulundurularak yaklaşmak gerekir. Dikkatli hikaye ve fizik muayene tanıya yardımcı ip uçları verecektir. Uygun laboratuar ve radyolojik değerlendirme ile etyoloji bulunmaya çalışılmalıdır. Etyolojinin açık olmadığı vakalarda lomber ponksiyon mutlaka yapılmalı ve fasial diplejinin hayatı tehdit edilebilecek ciddi bir hastalığın ilk belirtisi olabileceği hatırda tutulmalıdır.

Facial Diplegia (Bilateral Facial Paralysis)

Şenvar A., Çınar U., Vural Ç.

Evaluation of a patient with facial diplegia should cover diseases which could be the cause. History and physical examination may give some clues. Additionally, appropriate laboratory and radiologic examination and CSF examination can be helpful when the underlying cause still is unclear.That facial diplegia can be the first sign of a serious or life threating disease should always be kept in mind.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/28-32

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale