Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » N. Facialis’in Ekstrakranial Bölümünün Morfometrik İncelenmesi
 

N. Facialis’in Ekstrakranial Bölümünün Morfometrik İncelenmesi

Kopuz C., Cumhur M., İlgi S., Yavuz S.

Bu çalışma, parotis cerrahisi esnasında n. Fcialis paralizisine bağlı postoperatif morbiditeyi azaltmaya yardımcı olmak, n. facialis’in ekstrakronial morfometrik özellikleri ile ilgili gösterdiği farklı özellikleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 26 (% 52) sağ, 24 (% 48) sol olmak üzere 50 yarım yüzde n. facialis, ortaya konulup, morfometrik olarak incelendi. N. facialis’in anatomik özelliklerin ortalamaları bulundu. Sağ ve sol yüzdeki ortalamalarda istatistiksel fark görülmediğinden tüm vakalar ayrım yapılmaksızın tek bir çalışma grubu olarak ele alındı. Yaş ile trunkus derinliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r= 0.44, t= 3.36). Trunkus derinliğinin aynı zamanda angulus mandibulaebifürkasyon noktası arası mesafe ile de istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içinde olduğu görüldü (r= 0.66, T= 6.03, p<0.001). Angulus mandibulae-bifürkasyon noktası arası mesafenin diğer anatomik özellikler ile bir ilişkisinin olmadığı tespit edildi (p>0.05).yaş ile n. Facialis’in diğer anatomik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı (r=1.64, p>0.05). Dallanma tipi ile n. facialis’in anatomik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı 8r=1.23, p>0.05).

Morphometric Investigation of the Extracranial Portion of the Facial Nerve

Kopuz C., Cumhur M., İlgi S., Yavuz S.

This study is conducted to help to reduce the postoperative morbidity rates of the facial nerve during the parotid surgery and to expose the morphometric features of the extracranial portion of the facial nerve. In this study, 26 right (52%), 24 left (48 %) hemiface (totally 50 hemiface) were dissected for morphometric investigaiton of the facial nerve. There was no significant statistical morphometric differences between the two halves of the faces. So, all cases were taken in the same study group. There wa a statistically significant relation between the age and the depth of the truncus (r= 0.44, t= 3.36). And the depth of the truncus was found to have a relation considering the distance between angle of mandible-bifurcation point and other anatomical features of the facial nerve (p>0.05). No significant relation has been detected between the age and anatomical features of the facial nerve (r=1.64, p>0.005). And, no relation between the ramification type and facial nerve’s other anatomical features 8r=1.23, p>0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/33-36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale