Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Allerjik Rinit’li Hastalarda Akciğer Fonksiyonlarının Durumu
 

Allerjik Rinit’li Hastalarda Akciğer Fonksiyonlarının Durumu

Papila İ., Çanakçıoğlu S.

Asmatik şikayeti olmayan allerjik rinitli 40 hastaya "Vitlograph" kompüterize spirometri ile akciğer fonksiyon testlerinin FVC, FEV ve FEF % 25-75 parametreleri, predikt değerleri ile karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak, ölçülen değerler ile predikt değerler arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Ancak FVC’nin istatistiksel anlamlılık sınırına en yakın olduğu tespit edildi.

Lung Function in Allergic Rhinit Patients

Papila İ., Çanakçıoğlu S.

The predicted values and the FVC, FEV and FEF lung function tests with Vitlograph computerizel spirometer % 25-75 has been compared on 40 allergic rhinit patients without asthimatic complaints. There was no significant difference between the measured and predicted values (p>0.05). but it was found that FVC was the closest to the statistically significant limit.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/37-38

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale