Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Bir Olgu Nedeniyle Tek Taraflı Koanal Atrezi
 

Bir Olgu Nedeniyle Tek Taraflı Koanal Atrezi

Sütbeyaz Y.

Tek taraflı koanal atrezisi olan vakamıza, transpalatal yaklaşımla cerrahi tedavi uygulanmıştır. 6 hafta süre ile stent uygulanarak, bu süre boyunca Co-trimakzasozl ile antibiyoterapi yapılmıştır. 1 yıldır takip edilen hastamızda restenoz meydana gelmemiştir.

A Case of Unilateral Choanal Atresia

Sütbeyaz Y.

Transpalatal repair was performed in a case of unilateral choanal atresia. The stent was applied and antibiotherapy was administred with co-trimoxasole for is weeks. Our patient has been followed-up for one year and restenosis has not been established.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/42-43

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale