Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » İlkel Nöroektodermal Hücre Orijinli Tümörler ve Bir Ganlionöroma Olgusu
 

İlkel Nöroektodermal Hücre Orijinli Tümörler ve Bir Ganlionöroma Olgusu

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Karatay C., Topuz B., Saraçaydın A.

Bildiride ender görülen boyun yerleşimli bir Ganlionöroma olgusu nedeniyle ilkel nöroektodermal hücre orijinli tümörlerin tümü gözden geçirilmekte ve olgu literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır.

Tumors Which are Originated From Primitif Neuroectodermal Cells and A Case of Ganglioneuroma

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Karatay C., Topuz B., Saraçaydın A.

Ganglioneuroma is one of the neurogenic tumors which originated primitif neuroectodermal cells and rerely seen in the neck. In this paper we presented a case of ganglioneuroma which is located in the neck with the literature knowledges.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/50-51

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale