Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Baş ve Boyun Bölgesi Malign Deri Tümörleri
 

Baş ve Boyun Bölgesi Malign Deri Tümörleri

Cenik Z., Doğmuş H., Uyar Y.

1983-1988 yılları arasında kliniğimizde baş ve boyun bölgesinde lokalize 40 deri kanseri vakası ameliyat edilmiştir. Bu çalışmada vakaların yaş, cins, histopatolojik bulgular, meslek dağılımı ve uygulanan ameliyat teknikleri ile alınan sonuçlar literatür bilgileri gözden geçirilerek değerlendirilmiştir.

Malign Skin Tumors in Head and Neck Region

Cenik Z., Doğmuş H., Uyar Y.

Between 1983-1988, 40 patients with head and neck malign skin cancer was operated. In this study the distribution of the cases to the age, sex,histopathologic results, occupation and the results obtained from surgical technique was researched with review the literture.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/56-59

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale