Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Spontan Remisyon Gösteren Nazafarenks Yerleşimli Bir Rabdomiyosarkom Vakası
 

Spontan Remisyon Gösteren Nazafarenks Yerleşimli Bir Rabdomiyosarkom Vakası

Sunay T., Çölhan İ., Topuz B., Tüzüner N., Ayan I., Demiryont M.

Rabdomiyosarkom baş-boyun bölgesinin en sık rastlanan sarkomatoz lezyonudur. Tanı ve tedavisi zor olan bir tümördür. Son yıllarda immünosito kimyasal boyama tekniklerinin kullanılması ile kesin teşhis nispeten kolaylaşmıştır. Tedavide ise uygulanabilmekte olan cerahi tedaviye kemoterapi ve radyoterapinin eklenmesi ie 3 yıllık sürvi oranlarında artış sağlanmıştır. Rabdomiyasarkom fatal seyreden bir hastalıktır ve spontan remisyon beklenmez. Bu bilgiler ışığında spontan remisyon gösteren bir nazofarenx rabdomiyosarkomu son literatür bilgileri de taranarak sunuldu.

A Rhabdomyosarcoma Located in the Nasopharynx Showing Spontaneous Remission

Sunay T., Çölhan İ., Topuz B., Tüzüner N., Ayan I., Demiryont M.

Rhabdomyosarcoma is the most common sarcoma of the head and neck region. It’s diffucult to diagnose and to cure it. In the last years,with the availabity of immunocytochemical teckniques, the diagnos has become more easier. Combination of surgery with chemotherapy and radiotherapy has increased 3 years survival rates considerably. It’s known as a fetal disease and it’s not expected to see spontoneous remission. Under the light of these knowledge; a nasopharygeal rhabdomyosarcoma which showed spontaneous remmison is reported.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1)/60-63

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale