Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » N. Facialis’in İntraparotideal Dağılımı ve 50 Olguda Analizi
 

N. Facialis’in İntraparotideal Dağılımı ve 50 Olguda Analizi

Kopuz C., İlgi S., Yavuz S., Turgut S.

Bu çalışma, parotis cerrahisi esnasında n. facialis paralizisine bağlı postoperatif norbiditeyi azaltmaya yardımcı olmak, n. facialis’in intraparoitdeal dağılım ve anastomozları ile ilgili olarak gösterdiği farklı özellikleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 45 (%90)’i erkek, 5 (% 10)’i kadın, 26 (% 52)’sı sağ yüze, 24 (% 48)’ü sol yüze ait olmak üzere 50 materyalde n. facialis ortaya konuldu. Daha sonra n. facialis’in intraparotideal dağılımı ile ilgili diagramları çizildi, fotoğrafları çekildi. n. facialis’in intraparotideal konfigürasyonu 5 esas tip içinde değerlenidirildi. N. facialis’lerin % 24’ü anastomozusuz düz (Tip I), % 12’si ramus zygomaticus ile ramus buccalis arasında halka şeklinde (tip II), % 14’ü ramus buccalis ile başka bir dal arasında halka şeklinde (Tip III) dallanmalar göstermekteydi. % 38’i çok anastomozlu multipl loop’lar olarak adlandırılan kompleks tipteydi (Tip IV). % 12’si ki ana trunkusa sahipti (Tip V). Bilateral diseksiyonu yapılan 19 vakanın 9 (% 47.3’undabilateral aynı tip, 10 (% 52.7)’unda farklı tip dallanma gözlendi. 9 (% 18) vakada n. facillis’in trifurkasyonu gözlendi. İki ana trunkuslu bir facialis trifurkasyonu tespit edildi. N. facialis’in sağ ve sol yüzde gösterdiği dallanma tipi yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüdü. N. facialis’in 5 tip dallanma grubundan birisi içine giren 4 (% 8) vakada ana trunkus ile alt trunkus arasında 3 (% 6) vakada ana trunkus ile üst turunkus arasında, 2 (% 4) vakada üst trunkus ile alt trunkus arasında, 1 (%2) vakada hem ana trunkus-alt trunkus, hem de üst trunkus-alt trunkus arasında primer sinir anastomozu histopatolojik olarak saptandı. N. facialis dallanmasının ırkına göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koyan bu çalışma, cerrahi operasyon sırasında topografik anatomi ile ilgili sürprizlerle karşılışabileceğini hatırlatmak açısından önemlidir.

Distribution of Facial Nerve in Parotid Gland: Analysis of 50 Cases

Kopuz C., İlgi S., Yavuz S., Turgut S.

The purposes of this study were to reduce the postoperative morbidity related to facial paralysis during parotid surgery and to create the different charcacterictics related to intraparotideal distribution and anastomases of the facial nerve. In the paper the facial nerves of 50 cadavers and patients were put forward in which 45 (90 %) of them were males, 5 (% 10) were females and 26 (52 %) were right 24 848 %) were left ffacial nerves. Their photographs were taken and the diagrams of intraparotideal distributions of the facial nerve were drawn. The intraparotideal configuration of the facial nerve was evaluated in 5 types. 24 % of the facial nerves had no anastomoses (Type I); 12 % were between zygomatic branch and bucca branch in a ring like shape (Type II); 14 % were between buccal branch and another banch in a ring like shape (Type IIII). 38% of the facial nerves had multpile anastomoses in a complex and were named as multiple loops 8Type IV). 12 % had 2 main trunk (Type V). The facial nerves of 19 cadavers were dissected bilaterally, and were observed that,the distribution in 9 of them (47.3 %) were bilaterally the same and 10 (52.7 %) were different. A facial nerve trifurcation composed of two main trunk was established. It was made firm that there were no statistical differences between branching of the facial nerves in the right and left side of the faces. It was established that there were primary nerve anastomoses between the main trunk and the lower trunk in 4 cadavers %8 %); the main trunk and the uper trunk in 3 cadavers (6%); the upper trunk and the lower trunk in 2 cadavers (4%); both the main trunk and the lower trunk, and the upper trunk and the loer trunk in 1 cadaver 82%). This study shows that there are socia differences in the branching of the facial nerve, and it is important to remind the surgeon of the surprises related to the topographic anatomy during the facial surgery.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/68-74

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale