Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Otojen Beyin Abseleri
 

Otojen Beyin Abseleri

Gürsan Ö., Erdoğdu S.

Kliniğimizde ve nöroşirürji kilinğinde son 5 yılda otojen beyin abssesi tanısı ile tedavi edilen 7 vakanın retrospektif analizini yaparak otojen beyin abselerinin yaş, cins ve lokalizasyona göre dağılımını literatürdeki bulgularla kıyaslama yaptık. Tedavide morbidite ve mortabileyi etkileyen faktörleri sunmayı amaçladık.

Otogen Brain Abscess

Gürsan Ö., Erdoğdu S.

Brain abscess in seen most frequently as a complication of chronic middle ear disease. It is the second most frequent one after meningites between intracranial complications. There are four different stages in its clinical course; 1) Invasion (The beging of ancephalitis), 2) Latent or silent abscess, 3) Abscess, 4) Rupture of the abscess. We had to make retrospective analysed of 7 cases that have been treated and diagnosed as otogen brain abscess in our clinic and neurosurgery department at the last 6 years. We compared according to age,sex and localization findings with the literature. We aimed to represent factors effected morbidity and mortality in the management.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/75-77

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale