Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Bir Grup Tinnutuslu Hastada ABRA Sonuçları
 

Bir Grup Tinnutuslu Hastada ABRA Sonuçları

Han T., Şerbetçi E., Yakut H., Cambazoğlu E.E., Koca Ö., Altıntaş O.

Kliniğimize subjektif tinnutus şikayeti ile başvuran 24 hastanın ABRA sonucunu 50 adet kontrol grubu ile karşılaştırdık. I, II ve V latens değerlerinin uzamasına karşılık, I-III, III-V ve I V interval değerlerinin "faux-pozitif" olarak kabul ettiğimiz iki hasta dışında normal sınırlarda olduğunu gördük. Latens değerlerindeki gecikme normale göre 0.4-0.5 ms daha fazla idi. Hasta grubumuzdaki tinnutusun koklear kökenli olduğu sonucuna vardık.

ABRA Resut in Patients with Tinnutus

Han T., Şerbetçi E., Yakut H., Cambazoğlu E.E., Koca Ö., Altıntaş O.

In our observation, we compared the ABRA results of 24 patients with subjective tinnutus to the result of 50 patients of the control group in 50 dBHL. We found delayed I, III and V peak latencies in 12 of the patients ( 50 %), but normal I-III, III-V and I-V interpeak intervals, except in 2 of the patients whose results are accepted as "faux-positive" values. The delays in peak latencies were about 0.4-0.5 ms more than their normal values. These results confirmed that the origin of tinnutus was cochlea.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/78-80

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale