Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Tekrarlayan Akut Otitis Media Kemoprofilaksisinde Sefaklor’un Yeri
 

Tekrarlayan Akut Otitis Media Kemoprofilaksisinde Sefaklor’un Yeri

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Saraçaydın A.

Otitis media çocukluk çağında çok yaygın olarak karşılaştığımız bir hastalık olup, çeşitli tedavi yöntemleri ile nüksleri kontrol edilmeye çalışılarak olayın kronikleşmemesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada 6 ay boyunca kliniğimize başvuran akut otitis medialı hastalarda yapılan antibiyotik profilaksisinin etkinliği araştırılmıştır.

Sefaclor In Recurrent Acute Otitis Media

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Saraçaydın A.

Otitis media has long been recognised as one of the most common diseases of childhood. Several therapeutic modalities have been advocated for the prevention of recurrent episodes of acute otitis media.prospective,randomized study was designed to determine the efficacy antibiotic prophylaxis. Children with reccurent acute otitis media entered in the study and followed for 6 months.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/84-86

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale