Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Ani İşitme Kayıplarında Viral Etkenler
 

Ani İşitme Kayıplarında Viral Etkenler

Altuğ T., Papila İ., Erişir F., Çanakçıoğlu S., Küçük İ.

Ani işitme kayıplarında viral ajanların rolü tartışma konusudur. 1979-1989 yılları arasında kliniğimizde yatarak tedavi gören 20 ani işitme kayıplı vakada yapılan bu çalışmada 4 vakada viral etyoloji olabileceği düşünülmüş ve bugünkü tıbbi şartların koruyucu hekimlik veya tedavi açısından bir yarar sağlanamayacağı bilinmesine rağmen muayene materyalinde direkt olarak virüs aranması, hayvan ve doku kültürlerinde virüs izolasyonu, serumda spesifik antikor tespiti çalışmalarına ağırlık verilmesinin viral etyolojiyi daha iyi vurgulayabileceği düşünülmüştür.

The Role Virus Infection in Cases of Sudden Hearing Loss

Altuğ T., Papila İ., Erişir F., Çanakçıoğlu S., Küçük İ.

The role of virus infections is very discussible in cases of sudden hearing loss. This study is being exerced on 20 patients who had gone though a period of treatment for sudden hearing loss between 1979-1989. Although we know that with today’s medical conditions it would not be of any profit to preventive medicine and treatment modalities. We have thought that it would emphasize the importance of viral etiology better if we search virus directly in examination materials and isolate virus in animal and tussue cultures and if we measure spesific antibodies in blood samples.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/90-92

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale