Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Sivas ve Yöresinde Allerjik Rinitli Hastalarda Etyolojik Faktörler
 

Sivas ve Yöresinde Allerjik Rinitli Hastalarda Etyolojik Faktörler

Çanakçıoğlu S.

Allerjik rinit’li 116 hastanın etyolojik özellikleri geniş bir soru formu ile araştırıldı. Hastaların % 87’si sürekli ve % 13’ü ise mevsimsel allerjik rinit özelliğine sahipti. Ailesel atopi, çalışmamızda % 36 oranında tespit edildi. Hastalığı başlatan sebep olarak stress (% 14) ve enfeksiyon (% 6) bulundu. Hastaların semptomlarının şiddeti kapalı yerlerde artmaktaydı (% 53) ve şikayetlerinin, sabahları geceden daha fazla olduğunu saptadık (% 52).

Etiologic Factors in Patients with Allergic Rhinitis at Sivas

Çanakçıoğlu S.

On 116 patients with allergic rhinitis the etiology of the disease was investigated using a detailed questionnaire. 87% of the patients had perennial, and 13% seasonal, allergic rhinitis. On 36 % of the patients the disease was familial. Life stress (14%) and infections (6%) were mentioned as inducers contibutory factors. The symptoms of the disease were exacerbated indoors. More complaints were made in the mornings than during the night (52%).

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/93-95

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale