Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Kronik Maksiller Sinüzitte Anaerob Bakterilerin Rolü
 

Kronik Maksiller Sinüzitte Anaerob Bakterilerin Rolü

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Dulundu H.

Çalışmamızda 1985-1989 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi KBB Polikliniğine başvuran ve yapılan tetkikler sonucu kronik maksiller sinüzit tanısı konmuş, yapılan medikal tedavilere rağmen sonuç alınmamış, 100 olgudan sinüs içinden iğne aspirasyonu yöntemiyle alınan sinüs sekresyonu materyali incelendi. Elde edilen materyel aerob ve anaerob besi yerine ekilerek sonuçlar değerlendirildi. Çalışmadaki amacımız kronik maksiller sinüzitli hastalarda anaerob infeksiyon ensidansını araştırmaktı.

Anaerobic Bacterias in Chronic Maxillary Sinusitis

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Dulundu H.

In practice, chronic maxillary sinusitis cases are seen more frequently among all charnic sinus infections. To find the causing agents are as important as to choose the treatment modality. In this paper we peresent 100 maxillary sinusitis cases which were not taken benfit from medical treatment. We obtained maxillary in us secretion for microbiologic examination. The aim of the study was to investigate the incidence of anaerobic infections in chronic maxillary sinusitis cases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/96-97

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale