Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Kronik Maksiller Sinüzitli Vakalarda Allerji ve İmmünolojinin Rolü
 

Kronik Maksiller Sinüzitli Vakalarda Allerji ve İmmünolojinin Rolü

Gürsan Ö., Sertgöz S.

1989 yılında kliniğimize başvuran 20 kronik maksiller sinüzitli hastanın anamnezi alınıp, klinik muayenesi yapıldıktan sonra, radyolojik, hematolojik, bakteriyolojik, immunolojik incelemeleri yapılmıştır. Hastaların 18’i cerrahi müdahale, 2’si lavaj ile tedavi edilmiş ve hastaların maksiller sinüsünden ameliyat sırasında elde edilen spesimenler, histopotolojik olarak incelenmiştir. Bu yöntemler ile, kronik maksiller sinüzit ile immmonoloji ve allerjinin ilişkisi incelenmiştir.

The Role of Allergy and Immmunology in Chronic Maxillary Sinusitis

Gürsan Ö., Sertgöz S.

20 cases with chronic maxillary sinusitis who maxillary sinusitis who applied to our clinic in 1989 were investigated for radiologic, haematologic, bacteriologic, immunologic, allergic, skin reaction, lung fucntion tests after taken their history and made physical examination. 18 of them were treated with surgery, two of them were treated with maxillary lavage and studied histopatholoically which taken operative materials.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/102-104

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale