Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » İstanbul Larenks Kanseri
 

İstanbul Larenks Kanseri

Cevanşir B., Sunar O., Öz F.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İstanbul’un diğer hastanelerindeki olguları da değerlendirerek larenks kanserine yaklaşımları vurgulanmıştır. Istanbul’daki larenks karseri olguları istatistiki açıdan incelenip evrelere göre tedavi yöntemleri belirtildi. T3 tümörlere her iki Fakülte’nin yaklaşımı değişik tedavi metotları ile bildirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde larenks kanserinin yayılımını histopatolojik incelenmesi ve bunun grognoza olan etkilerini vurgulayan çalışmalardan bahsedildi. Total larenjektomi sonrası ses rehabilitasyonunda shunt operasyonunun başarılı sonuçları vurgulandı.

The Management of Laryngeal Carcinoma in İstanbul

Cevanşir B., Sunar O., Öz F.

The management of laryngeal carcinoma in İstanbul University Medical School and Cerrahpaşa Medical School are presented. Laryngeal carcinoma cases are evaluated statistically. The modalities of therapy for each stage are summerized for both insititutions. Experience of Cerrahpaşa Medica School in the examination of spread of Laryngeal cancer by whole organ sections are expressed. The successful results of voice rehabilitation after total laryngectomy of Istanbul Medical School are presented.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/105-108

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale