Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Tekrarlayıcı Polikondrit (Olgu Sunumu)
 

Tekrarlayıcı Polikondrit (Olgu Sunumu)

Erkan M., Külahlı İ., Kandemir O.

Tekrarlayıcı polikondrit, etyolojisi bilinmeyen bağ dokusu iltihabıyla ve sıklıkla kulak, burun, eklemler ve trakeo-bronşiolarengeal sistemdeki kartilajlarda ataklar halinde ve çoğu kez progresif enflamasyon ile karakterize çok değişik seyir gösteren, yaygın olmayan sistemik bir hastalıktır. Bu makalede uzun süren teşhis ve tedavi edilemeyen, belirgin saddle nose deformitesi, keratokonjuktivit, bilateral vokal kord hareketlerinde kısıtlılık, larengeal pasajı ileri derecede daraltan subglottik stenoz, blilateral ileri derecede iletim tipi işitme kaybı ve diz, elbileği ve kalça eklem hareketlerinde ağrı tesbit edilen 30 yaşında bir hanım hasta sunuldu.

Relapsing Polychondritis (Case Report)

Erkan M., Külahlı İ., Kandemir O.

Relapsing polychondritis is an uncommon systemic illness. The etiology is unknown. It is characterized with connective tissue inflammation and attacks to the ear, the nose, various articulations and cartilages in tracheo-bronchio-laryngeal system. Inflammation is usually progressive with variable naturel outcome. A female patients 30 years old was presented in this issue. She was not able to diagnosed as having relapsing polychondritis and treated for long time. She had saddle-nose deformity, keratoconjunctivitis, bilateral vocal cord paresis, subglattic stenosis which obstructed laryngeal passage massively, bilateral advanced conductive type hearing loss, and pain with movement of knee, elbow and hip articulations.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(2)/109-112

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale