Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Kolesteatomsuz Kronik Otitli Çocukların Cerrahi Tedavisinde Fonksiyonel Sonuçların Analizi
 

Kolesteatomsuz Kronik Otitli Çocukların Cerrahi Tedavisinde Fonksiyonel Sonuçların Analizi

Özeri C., Samim E., Göçmen H.

Timpanoplasti ameliyatlarının fonksiyonel sonuçları, kolesteatomsuz kronik otitis medialı, yaşları 8 ve 16 arasında değişen 36 (39 kulak) çocuk üzerinde değerledirilmiştir. Greft başarısı % 80'dir. Takip süresince % 10 reperforasyon gelişmiştir. Hastaların % 47'sinde fonksiyonel başarı sağlanmıştır. Yaş, kulağın akıntılı ya da kuru olması işitme sonuçlarını etkilemezken, beklendiği gibi intakt kemikçik zincirli, miringoplastili olgular ve uzmanlar tarafından yapılan operasyonlar daha başarılı olmuştur. Takip döneminde işitme sonuçları stabil kalmıştır.

Analysis of Functional Results in the Surgical Treatment of Children With Non-Cholesteatomatous Chronic Otitis Media

Özeri C., Samim E., Göçmen H.

The functional results of tmypanoplasty were analyzed in chlidren aged 8 to 16 years with noncholesteatomatous chronic otitis. The graft take rate was 80%. 10 % of the ears had reperforations at follow-up. The functional results were good in 47 % of the patients. The age of the patient, the status of the ear (whether dry or moist) had no influence on the hearing results. But as expected, the cases of intact ossicular chain and who underwent myringoplasty and also whom was operated by senior staff had the best functional results. At follow-up, hearing stability was not changed. We cnocluded that tympanoplasty can be performed in chidren of all ages but it must be done as soon as possible, for recurrent infections and tympanosclerosis could accelerate the middle ear pathology.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(3)/135-140

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale