Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Allerjik Rinitli Hastalarda Beklometazon Dipropiyonat ve Ketotifen Tedavi Sonuçlarının Kinik Karşılaştırılması
 

Allerjik Rinitli Hastalarda Beklometazon Dipropiyonat ve Ketotifen Tedavi Sonuçlarının Kinik Karşılaştırılması

Çanakçıoğlu S.

Beklometazon dipropiyonat (BT) ve Ketootifen, allerjik rinit tanısı konan 37 hasta ile, ayrı ayrı ve kombine olarak dört majör klinik bulgu üzerinden karşılaştırmalı olarak semptom skor sistemine göre değerlendirildi. Burun akıntısı, konka ödemi ve seröz akıntıda, tedavi grupları sonuçlarında fark görülmedi (p>0.05). Burun tıkanıklığında ise BD tedavisinin diğer tedavilere göre daha az etki ettiği saptandı. Bu da istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).

The Clinical Comparament of the Results in the Therapy of Alergic Rhinitis.........

Çanakçıoğlu S.

37 patients with allergic rhinitis has been treated by Beclomethasone Dipropionate (BD) and Ketotifen. Both of these preparetes has been applied seperately and together and evaluated according to the symtom scor system by four major clinical results. There were no significant difference (p>0.05) anong the nasal secretion, edematous nasal turbinates, and rhinorrhea. BD treatment was less effective among them and it was significantly different (p<0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(3)/154-157

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale