Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Tamponsuz Septoplasti
 

Tamponsuz Septoplasti

Kabakçı R.M., Olgun L., Gültekin G., Adıbelli H.

Bu çalışma 1990-1991 yıları arasında SSK Buca Hastanesi KBB kliniğinde klasik yöntemle (septoplasi sonrası splint ve burun tamponu) ameliyat edilen 3987I erkek 378'i kadın toplam 876 hasta ile septomu ameliyat sonunda kontinü sütür atılıp tampon konmayan 107'si erkek, 156'sı kadın toplam 263 hastanın karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Olgular ameliyat sonrası kanama, ağrı, gerginlik, ödem ile geç dönemde ameliyattan 1 hafta ve 3 ay sonra hematom, enfeksiyon ve sineşi gelişimi yönünden izlenerek kıyaslanmıştır. Sonuçlar septal mukoperikondrial fleplerin kontinü sütür ile tespitiyle hastayı tampondan kurtararak ameliyat sonrasının daha rahat geçmesini ve postoperatif komplikasyonların belirgin şekilde az olmasının sağlanabileceğini göstermektedir.

Septoplasty Without Packing

Kabakçı R.M., Olgun L., Gültekin G., Adıbelli H.

This study has been performed at the otorhinolaryngoogy clinic of SSK Buca hospital, in between 1990-191. The aim of this study is to compare the classical septoplasty-Splint and packing (263 patients). Postoperatively the two grups of patients were examined theree times and evaluated for hemorrhagie, pain, tenderness and oedemo just after the operation and for hematoma, inflammation and synechii formation 1 week and 3 months later. Results showed that continious suturing of mocopericondrial flaps saves patients from packing and thus, postoperative period is more confortable and comlications are actually very low.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(3)/158-160

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale