Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Submükoz Damak Yarığı
 

Submükoz Damak Yarığı

Enver Ö., Erişir F.

Damağın submükoz yarığı, her yeni doğanın muayenesinde göz önüne alınmalıdır. Bu yarık ile veya yarık olmadan, kısa geniş bir uvula mevcudiyetinde öteki defektler ile bu araştırılmalıdır. Damak kısa biraz sert ve bir oluk gibi vertikale yakın asık olabilir. Orta hat kısmı aşırı derecede ince veya muskuler bir kompanent olmadan perfore olabilir. Kemik damak arka sınırda küçük bir orta hat çentiği gösterebilir veya anterior alveolar bölgenin üst kısmında üzeri dar bir V şeklinde defekt olabilir. Bu kemik defekt palpasyonla ortaya konabilir, fakat en iyi fonasyon esnasında gözlenir. Tonsil ve adenoid operasyonu düşünülen her vakada bu defektin mevcud olup olmadığı konusu araştırılmalıdır, çünkü, operasyondan sonra olayın maskesi kalkar ve sürekli post şirürjikal yarık damak konuşması ortaya çıkar.

Submucosal Cleft Palate

Enver Ö., Erişir F.

Submucosal cleft palet should be considered routily for the newborn. The presence of a short, wide uvula shoud alert the physician for the possibility of a cleft plate, and other associated congenital defects. Submucosal cleft palate can present as a wide variety of anbormalities. The soft palate can be noticed posteriorly on the hard palate, or a more anterior "V" shaped notch can be palpated, or best of all, can be observed during phonation Candidates for adenotonsillectomy should especially be evaluated for this defect to avoid postoperative velopharyngeal insufficiency and hypernasal speech.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(3)/161-163

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale