Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Total Larenjektomili Hastalarda Ses Protezi Kullanımı
 

Total Larenjektomili Hastalarda Ses Protezi Kullanımı

Öz F., Özek H., Korkut N.

Son 12 yılda total larenjektomi sonrası ses protezleri-geniş bir kullanım alanı sağlamıştır. Birçok ses protezi kullanıma girmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Provox ses protezi son yıllarda üretilmiş silikon bir cihazdır. Total larenjektomiden en az 6 ay sonra trakeo-özofageal duvara yerleştirilerek tatbik edilir. Bu protez kalıcıdır ve tatbik edilmesi son derece basittir. Çalışmamızın amacı ses protezli hastalarımızın konuşma kalitesini özofagus konuşması yapan hastalarla mukayese etmek ve her iki grubu da normal larengeal konuşma yapanlarla mukayese etmektir. 13 hastada elde edilen sonuçlar bildirilmiştir.Protezli hastaların ses kalitesinin özofagus konuşmasından daha iyi olduğu saptandı. Bu metodun avantajları ve uygun aday seçimindeki kriterler tarif edildi.

Prosthetic Rehabilitation of Voice After Total

Öz F., Özek H., Korkut N.

Prosthetic rehabilitation of voice after total laryngectomy has gained wide acceptance in the last twelve years. Several voice prostheses have been developed and used successfully. Provox voice posthesis is a recently developed silicone device. It is placed in the tracheo-esophageal wall as a secondary procedure at least 6 months after the surgery. The prosthesis is self-remaining and, its replacement is a simple procedure. The aim of the study was to compare the vocal communicaton ability of the prostheses method with the esophageal speech method and further to compare both thes methods with normal laryngeal speech. The results obtained in 13 patients are decsribed. Speech qualitiy was better than esophageal speeech. The advantages of this method and the criteria to choose the best canditate were described.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(3)/164-167

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale