Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Larenks Kanserlerinde Ultrasonografi
 

Larenks Kanserlerinde Ultrasonografi

Güney E., Erkan M., Tolu İ.

Larengeal tümörlerin endolaringeal yayılımı, genellikle endoskopi vasıtası ile tespit edilir.Küçük lezyonlar, çoğu vakada yeteri kadar değerlendirilebilir. Fakat endoskopi, laringeal tümörlerin infiltrasyon derinliğini belirleyemez. Ameliyat edilen larenks kanserli 34 hastada servikal lenf nodların ve infiltrasyonları değerlendirmek için yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi kullandık. Sonografik bulgular operatif, histolojik, endoskopik ve palpasyonal verilerle karşılaştırıldı. Ultrasonografi, histopatolojik ve operatif olarak teyit edilen tiroid kartilaj (n=9), karatid arter duvarı (n=4) ve tiroid bezi (n=5) infiltrasyonlarını gösterdi. Medial retrofarengeal nodlar hariç,bütün servikal lenf nodları ultrasonografi ile değerlendirilebilir. Ultrasonografi ile 6 hastamızda klinik muayenede tesbit edilemeyen servikal lenf nodu metastazı bulduk. Yüksek rezolusyonlu real-time ultrasongrafinin, larenks kanserlerinin ve subklinik servikal lenf nodu metastazlarının araştırılmasında ucuz, pratik ve kıymetli bir metot olduğu sonucuna varıldı.

Ultrasonography in Laryngeal Cancer

Güney E., Erkan M., Tolu İ.

Endolaryngeal spread of laryngeal tumours are usually determined by means of endoscopy. Small lesions can b delineated sufficiently in most cases. But, endoscopy cannot state the depth of infiltration of laryngeal tumours. We used high-resolution ultrasonography in 34 patients, which were operated on, with laryngeal cancer to assess the infiltration and the cervical lymph nodes. Ultrasonographic findings were compared to operative, hisotolgic and endoscopic and palpation results. Ultrasonography demonstrated histopathologically and operatively confirmed infiltration into the thyroid cartilage (n=9), the wall of the carotid artery (n=4), and the thyroid gland 8n=5). All cervical lymph nodes, except for the medial retropharyngeal nodes, can be evaluated by means of ultrasonography. We concluded that high-resolution real-time ultrasonography is cheap, practical, and valuable method in the detection of laryngeal and subclinical lymph node metastasis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(3)/175-179

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale