Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Leprada Görülen Kulak Burun Boğaz Lezyonları
 

Leprada Görülen Kulak Burun Boğaz Lezyonları

Erpek G., Özcan A.

Lepramatöz lepralı 74 hastada KBB lezyonların araştırıldı. Hastaların 43'ünde (% 58.1) burun deformitesi, 39'unda (% 52.7) septum perforasyonu, 9'unda (% 12.1) burunda krut, 87'sinde epiglot ödemi (% 10.8), 6'sında 8% 8.1) uvula destrüksiyonu ve 3'ünde de (% 4.1) aurikula deformitesi saptandı.

Ear Nose Throat Findings in Leprosy

Erpek G., Özcan A.

Leprosy signs in ear, nose and throat were examined in 74 Lepromatous leprosy patient. In the patients of 43 (58.1%) nose deformity, 39 (52.7 %) septum perforation, 9 812.1 %) crust in nose, 8 (10.8%) epiglot edema, 6 (8.1 %) uvula destruction, 3 (4.1 %) auricula deformity wer detected.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(4)/225-227

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale