Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Erken Glottik Tümörlere Yaklaşım
 

Erken Glottik Tümörlere Yaklaşım

Demireller A., Saatçi M.R., Yılmaz O.

Bu çalışmada; son üç yıl içinde TI ve T2 glottik larenks karsinomu nedeni ile, cerrahi yöntemle tedavi edilen 23 olgu incelenmiştir. 19 olguya parsiyel vertikal larenjektomi (PVL), 3 olguya endoskopik cerrahi, 1 olguya anterior komissür tekniği uygulanmıştır. Sadece bir hastada lokal rekürrens görülmüş (% 4.3) ve total larenjektomi ile tedavi edilmiştir. Tanımlanan konservatif cerrahi girişimler; endikasyonlara uyulduğunda, erken dönemdeki glottik larenks karsinomunun tedavisinde etkin yöntemler olarak önerilmiştir.

Management of Early Glottic Carcinoma

Demireller A., Saatçi M.R., Yılmaz O.

Twenty-three cases of TI and T2 glottic carcinoma, which were surgically treated in the last three years , are reviewed. Among these patients; 19 were treated with partial vertical laryngectomy, 3 with endoscopic surgery, and one with anterior commissure technique. Out of 23 patients, only one showed a local recurrence 8% 4.3), who underwent salvage surgery. With respect to reported indications, these techniques are recommended as effective methods for treatment of early glottic carcinoma.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(4)/231-233

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale