Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Subglottik Stenozda Trakeal T-Tüp Uygulaması
 

Subglottik Stenozda Trakeal T-Tüp Uygulaması

Gürsan Ö., Sütbeyaz Y.

Bu çalışmada, subglottik stenoz ve ileri derecede solunum problemi olan 6 vaka sunulmuştur. Bu vakaların hikayesinde, uzun süreli endotrakeal entübasyon veya yüksek trakeotomiye bağlı larengeal travma vardır. Solunum problemini düzeltmek amacıyla trakeotomi yapıldıktan sonra, skar dokusu rekonstrüksiyonu yapılıp, trakeal t-tüb uygulanmıştır. 5 hasta halen solunum problemi olmadan yaşamlarını sürdürmektedirler. Diğer hasta ise takip edilememiştir.

Tracheal T-Tube Application in Subglottic Stenosis

Gürsan Ö., Sütbeyaz Y.

In this study, six cases with subglottic stenosis and severe respiratory distress were presented. They have the history of laryngeal trauma due to long time endotracheal entubation or high tracheotomy. Traheotomy was aplied them to improve the seere respiratory distress, afetrwards, the reconstruction of scar tissue was made and tracheal t-tube was inserted. 5 of them are getting by without respiratory problem. The other is out of our control.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(4)/234-236

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale