Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Gastroözofajeal Reflüde Larenk ve Farenks Semptomlarının Araştırılması
 

Gastroözofajeal Reflüde Larenk ve Farenks Semptomlarının Araştırılması

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Saraçaydın A., Rafieyan M., Karatay M. C.

Son yıllarda üst aerodijestif traktusda meydana gelen bazı patalojilerden gastroözofajeal reflü (GER) sorumlu tutulmaktadır. Bu ilişkiyi ortaya koymak amacıyla kliniğimizde gastroözofajeal reflüsü özofagoskopide reflü özofajit ile kanıtlanmış 20 olgu araştırıldı. GER ile kronik farenjit ve posterior larenjit arasında belirgin bir ilişki bulundu. Hastaların çoğunda rastlanan globus farenjikus hissi dikkat çekiciydi.

The Otlaryngologic Manifestations of Gastroessophageal Reflux Disease

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Saraçaydın A., Rafieyan M., Karatay M. C.

In the last years, it is believed that gastroesophageal reflux plays an important role in many upper aerodigestif tractus disorders. In order to establish this relationship we have investigated 20 patients with gastroesophageal reflux proven by esophagoscopy. We have found a significant correlation between gastroesophageal reflux and chronic pharyngitis and/or posterior laryngitis. Most of the patients were complaining of globus pharyngicus.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(4)/237-240

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale