Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Larinks Kemodektoması (Bir Olgu Bildirisi)
 

Larinks Kemodektoması (Bir Olgu Bildirisi)

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Eryılmaz A., Şafak M.A.

Paraganglia hücreleri kemoreseptör özellikte olup sıklıkla karotis ve pulmoner arterler ve juguler ven gibi damarsal yapılar etrafında bulunup, nadiren larinks içinde de yer alabilirler. Bu hücreler neoplastik değişim gösterebilip, nonkromaffın paraganglioma veya kemodektoma olarak adlandırılır. Laringeal kemodektomalar oldukça nadir görülürler ve klinikleri, fonksiyonel durumları ve davranışları hakkında bilinenler sınırlıdır. Bilinen karakteristik semptomları gösteren 64 yaşındaki bir bayan hastada tespit edilen bir laringeal paraganlioma olgusu, literatür bilgileri gözden geçirilerek tartışıldı.

Chemodectoma of Larynx (Case Report)

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Eryılmaz A., Şafak M.A.

Paraganglia are believed to be chemoreceptors that lie mostly at perivascular areas like around carotid and pulmonary arteries and jugular vein but can be found rarely in laryngeal tissues as well. They may undergo neoplastic change and are called non-cromaffin paragangliomas or chemodectomas. Laryngeal chemodectomas are rarely seen and little is known of their clinical features, functional activity and behavior. A case of laryngeal chemodectoma which presents with little is known but characteristic sympotms, in a 64 year old woman is discussed in this paper.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(4)/241-243

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale