Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1992 » Baş ve Boyun Kitlerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
 

Baş ve Boyun Kitlerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri

Özeri C., Samim E., Eryılmaz A., Gürel T., Göçmen H.

Ankara Hastanesi'nde, 1986 ve 1991 yılları arasında baş ve boyun bölgesindeki 112 kitleden alınan İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi 8 İİAB) sepsimenleri gözden geçirilmiştir. Tanı için yetersiz materyal 6 olgudan alınmıştır. Sitolojik tanıların doğruluğu histolojik karşılaştırma ile elde edilmiştir. Bir olguda yanlış negatif (sensitivite, % 94.4), üç olguda yanlış pozitif (spesifite, % 96.6) sonuç elde edilmiştir. Tüm olgularda doğru tanı oranı % 96.2'dir. 18 malign ve 94 benign kitle arasında en çok, lenf bezlerinde yassı hücreli kanser metastazı ve reaktif hiperplazi görülmüştür. Yöntemin uygunluğu açısından,, en çok lenf bezlerinde yassı hücreli kanser metastazı ve reaktif hiperplazi görülmüştür. Yöntemin uygunluğu açısından, tekniğin uygulama alanını ve kısıtlamalarını bilen bir klinisyen ile tecrübeli bir sitoloğun yakın ilişki içinde olması gereklidir. Bu çalışma ile İİAB'nin yüksek doğruluk oranlı, emniyetli, baş ve boyun kitlelerinin erken ve çabuk tanısında değerli bir yardımcı tanı aracı olduğu gösterilmiştir.

Diagnostic Value of Fine Needle Aspiration Biopsy in Head and Neck Masses

Özeri C., Samim E., Eryılmaz A., Gürel T., Göçmen H.

Cytological examinations of fine needle aspiration biopsies (FNAB) of 112 head and neck masses were reviewed in Ankara Hospital, within a recent 5 year period. 6 were inadequate for cytological diagnosis. The accuracy of cytological diagnososes was determined by histological comparison. There were three false-positive results (specificity, 96.6 %) and only one false negative result (sensitivity, 94.4 %). Overall accuracy rate was 96.2 %. Between 18 malignancies and 94 benign masses, metastasis of squamous cell carcinoma and reactive hyperplasie in lymph nodes were the most commonly detected lesions in head and neck. For the reliability of the technique, a closed communication between the clincian and the cytopatolog is required. This study deocuments that FNAB is safe, highly accurate and valuable technique for the earliest and most rapid evaluation of patients with head and neck mass.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(4)/249-254

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale