Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Değişik Metotlarla Uygulanan Fluokortolonun Egzematöz Otitis Eksternada etkinliği
 

Değişik Metotlarla Uygulanan Fluokortolonun Egzematöz Otitis Eksternada etkinliği

Cingi E., Cingi C., Cingi M.İ.

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB polikiliniğine başvuran ve egzematöz otitis eksterna tanısı konulan yetmiş beş olgu fluokortolon veya plasebo ile tedavi edildi. Tedaviye başlamadan önce tüm olgularda dış kulak yolu mikroskop altında temizlendi. Olgular randomize olarak dört gruba ayrıldı. İlk iki gruba fluokortolon veya plasebo damla verildi. Üçüncü gruba ilaç günde iki kez pamuklu bir çubukla sürüldü. Dördüncü grupta ise dış kulak yoluna fluokortolon emdirilmiş bir cerrahi sentetik sünger (Merocel 400144) konularak ilaç uygulandı. Bulgular istatistiksel olarak değerlendirildiğinde fluokortolon tedavisinin plasebodan anlamlı düzeyde daha etkili olduğu gözlendi. İlacın sünger ile uygulandığı dördürcü grupta ise sonuçların diğer gruplardan daha başarılı olduğu saptandı.

Clinical Efficacy of Fluocortolone Applied in Different Methods in the Treatment of Eczematous External Otitis

Cingi E., Cingi C., Cingi M.İ.

Seventy five patients with eczematous otitis externa were treated with fluocortolone or placebo in Anadolu University, Medical Faculty, ENT Department. Each treatment period was preceeded by otomicroscopic examination and through cleaning of the ear canal. Patients we randomly divided into four groups and were given either flucortolone drops or placebo to the first two groups. In the third group the drug was applied with a cotton swab twice a day. In the forth group a surgical synthetic sponge (Merocel 400144) soaked with fluocortolone solution was placed into the ear canal. Finally the results were evaluated statistically and it was concluded that fluocortolone treatment is significantly effective when compared with placebo. The results of the fourth group in which the drug was applied with a sponge was much more better than the others.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(1)/4-6

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale