Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Vestibüler Sistem Değerlendirmesinde Ülkemizde Yeni Bir Metod: Freyss-Claussen Grafiği
 

Vestibüler Sistem Değerlendirmesinde Ülkemizde Yeni Bir Metod: Freyss-Claussen Grafiği

Ömür M., Şerbetçi E., Cambazoğlu E.E., Koca Ö.

Kliniğimize vertigo şikayeti ile başvuran 25 hastaya elektronistagmogram ile monitörize unilateral bitermal hava kalorik testi uygulandı. Elde edilen değerler Freyss-Claussen grafiği üzerine yerleştirildi. Lateralizasyon indeksi, reflektivite değerleri, yön üstünlüğü hesaplandı. Elde edilen grafik bize patolojinin olası kökenini santral veya periferik, vestibüler sistemin durumu hakkında görsel kolay anlaşılır bilgiler verdi. Bize göre bu grafik vestibüler sistem ile ilgili yakınmaları olan hastalarda rutin taramalarda kolaylıkla uygulanabilir.

A New Method in the Evaluation of Vestibular System in our Country: Freyss-Claussen Graphic

Ömür M., Şerbetçi E., Cambazoğlu E.E., Koca Ö.

We applied electronystagmogram monitored unilateral bithermal air caloric test to 25 vertigo patients. With Freyss Claussen graphic, the canal paresis, directional preponderance and reflectivity values are calculated. The results clarified the central or peripheric origin of vertigo and helped us to observe the vestibular system with an accurate, easy, practical method.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(1)/10-13

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale