Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Ekstratemporal Fasial Sinir Multipl Schwannoması
 

Ekstratemporal Fasial Sinir Multipl Schwannoması

Batman Ç., Üneri C., Mamıkoğlu B.

Ekstratemporal fasial sinir schwannomaları oldukça nadir rastlanan tümörlerdir. Bu yazıda kliğinimizde rastladığımız ameliyat öncesi ve sonrası fasial sinir fonksiyonlarının bozulmadığı bir multiple schwannomalı olgu sunulmuştur.

Multiple Schwannomas of the Extratemporal Facial Nerve

Batman Ç., Üneri C., Mamıkoğlu B.

Extratemporal facial nerve schwannomas are extramely rare tumors. In this report a case with multiple schowannomas is presented with pre and post operative normal facial nerve function.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(1)/20-21

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale