Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Mandibula, Maksilla, Zigomatik ve Orbita Duvarı Kırıkları ve Tedavileri
 

Mandibula, Maksilla, Zigomatik ve Orbita Duvarı Kırıkları ve Tedavileri

Kabakkaya Y., Doğan M.

49 mandibula, 17 maksilla, 27 zigomatik ve orbita duvarı kırığından 91 vaka cerrahi metodla, iki vaka da konservatif yolla tedavi edildi. Bu çalışmamızı son dokuz yılda Adana'da SSK Hastanesi, Asker Hastanesi ve özel hastanelerde yaptık. Maksilla ve mandibula kırıklarında internal fiksasyonlu açık redüksiyon ve süspansiyon teknikleri ile mikroplak teknikleri uygulandı. Mandibula kırıklarında süspansiyon yapılmadı. Zigomatik kırıklarında ligatür teli ve mikroplakla osteosentez yapıldı. Körlük yapan bir zigomatik kırık, karotido-kavernöz fistül yapın orbita duvarı kırığı ve bir diş reimplantasyonu dikkati çekici bulunarak genişçe anlatıldı.

Fractures of the Mandibula, Maxilla, Zygomatic and Orbital Wall and their Treatment

Kabakkaya Y., Doğan M.

Fractures of 49 mandibula, 17 maxilla, 27, zygomatic, and orbital wall fractures were treated. These cases seen at SSK Hospital, Miltary Hospital and private hospitals in Adana during the last 9 years. This work enccompanses 93 cases and 91 cases underwent surgical therapy and 2 cases treated conservativly. Open reduction with internal fixation, interosseus wire and suspension techniques (devoid of mandibular fractures) and this rigid plates be used to stabilize the maillary buttress and mandibular fracture component. Zygomatic fractures were synthesised by using wire and this rigit plates. Three cases consisting. a) A zygomatic fracture that caused blindness, b) An orbital wall fracture that caused carotido-cavernous fistula and, c) Reimplantation of a avulsed tooth were considered notable and largely evaluated.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(1)/26-30

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale